Udostępnij stronę Centrum Sztuki Wokalnej

social facebook

WARUNKI REKRUTACJI DO CENTRUM SZTUKI WOKALNEJ W RZESZOWIE

Zapraszamy dzieci, młodzież i osoby dorosłe w wieku od 4 do 30 lat.
Egzaminy wstępne dla kandydatów na rok szkolny 2020/2021 odbędą się w maju i w czerwcu oraz lipcu bieżącego roku. Rekrutacja do Centrum Sztuki Wokalnej w Rzeszowie odbywa się na podstawie badania przydatności kandydatów, które polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych i predyspozycji wokalnych.

Na pierwszą część egzaminu należy przygotować 2 utwory wokalne, zaś osoby które ukończyły 16 rok życia dodatkowo prezentację wiersza lub fragmentu prozy.

Zakres tematyczny badania przydatności :
a. Test słuchowy.
b. Rozmowa oraz ćwiczenia manualne sprawdzające dojrzałość szkolną i emocjonalną najmłodszych kandydatów.

Egzaminy mają charakter konkursowy i obejmują ocenę warunków głosowych i słuchu muzycznego. Wyniki uzyskane podczas egzaminów decydują o przyjęciu do szkoły.

Dyrektor ogłasza listę przyjętych do szkoły po zakończeniu egzaminów wstępnych, zatwierdzonych przez komisję rekrutacyjną.

Jak ubiegać się o przyjęcie?
Prosimy o wypełnienie znajdującego się na stronie internetowej (www.csw.info.pl) formularza zgłoszeniowego. Każdy kto wypełni i wyśle formularz zostanie poinformowany drogą mailową o wyznaczonej dla niego godzinie egzaminu.
Brak odpowiedzi oznacza, że maila nie otrzymaliśmy.
Prosimy wtedy o informację telefoniczną.

Serdecznie zapraszamy!