Udostępnij stronę Centrum Sztuki Wokalnej

social facebook

WARUNKI REKRUTACJI DO CENTRUM SZTUKI WOKALNEJ W RZESZOWIE

Zapraszamy dzieci, młodzież i osoby dorosłe w wieku od 5 do 30 lat.
Egzaminy wstępne dla kandydatów na rok szkolny 2023/2024 odbędą się w maju, czerwcu oraz lipcu bieżącego roku.
Rekrutacja do Centrum Sztuki Wokalnej w Rzeszowie odbywa się na podstawie badania przydatności kandydatów, które polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych i predyspozycji wokalnych.
Na pierwszą część egzaminu należy przygotować 2 utwory wokalne
Zakres tematyczny badania przydatności:
a. Test słuchowy.
b. Rozmowa oraz ćwiczenia manualne sprawdzające dojrzałość szkolną i emocjonalną najmłodszych kandydatów.
Egzaminy mają charakter konkursowy i obejmują ocenę warunków głosowych i słuchu muzycznego. Wyniki uzyskane podczas egzaminów decydują o przyjęciu do szkoły.
Dyrektor ogłasza listę przyjętych do szkoły po zakończeniu egzaminów wstępnych, zatwierdzonych przez komisję rekrutacyjną.
Jak ubiegać się o przyjęcie?!!
Prosimy o wypełnienie znajdującego się na stronie internetowej (www.csw.info.pl) formularza zgłoszeniowego.
Każdy kto wypełni i wyśle formularz zostanie poinformowany drogą mailową o wyznaczonej dla niego terminu i godzinie egzaminu.
Brak odpowiedzi oznacza, że maila nie otrzymaliśmy. Prosimy wtedy o informację telefoniczną.

Serdecznie Zapraszamy!!!
plyta cd ave regina