Udostępnij stronę Centrum Sztuki Wokalnej

social facebook

Zapraszamy na XX Carpathia Festival 2024

Czekamy na Wasze zgłoszenia do 21 marca 2024!!!

Ruszył nabór zgłoszeń do XX edycji Międzynarodowego Festiwalu Piosenki „Carpathia Festival” 2024, który odbędzie się 20 – 21 lipca 2024 r. w Filharmonii Podkarpackiej. Serdecznie zapraszamy wokalistów i zespoły wokalne, które mają swój autorski repertuar, do nadsyłania zgłoszeń – wszystkie szczegóły dotyczące sposobu w jaki można się zgłosić na festiwal są zawarte w Regulaminie na stronie www.carpathia.rzeszow.pl

Celem „Carpathia Festival” jest promocja uzdolnionych młodych artystów oraz prezentacja różnorodnej kultury muzycznej Europy i świata. Główną nagrodą w imprezie jest promocja zwycięzcy w postaci dofinansowania wydania płyty lub kosztów organizacji trasy koncertowej – 15.000 zł, zaproszenie do koncertu w przyszłorocznej edycji Festiwalu oraz pamiątkowa statuetka. Przewidziane są również inne nagrody tj.:

  • Nagrody za zajęcie I, II i III miejsca.
  • Nagroda za najlepszą osobowość sceniczną
  • Indywidualne wyróżnienia jurorskie.
Dla wielu młodych artystów udział w Rzeszów Carpathia Festival jest jednym z kroków na drodze do wielkich sukcesów. Wśród laureatów festiwalu są m.in.: Kasia Moś, która reprezentowała Polskę podczas Eurowizji 2017, zespół Pectus, Kasia Popowska, Sarsa, Mery Spolsky, Ralph Kamiński, Aga Dyk – wokalistka zespołu Brathanki, Kamil Franczak FRANKY, Marek Ztracený (zdobywca czeskiego Słowika), Peter Cmorik (zdobywca słowackiego Złotego Słowika). Wielu uczestników festiwalu brało również udział w krajowych preselekcjach do Konkursu Piosenki Eurowizji oraz reprezentowało swoje kraje podczas tego wydarzenia m.in. Sebastian Plewiński (Polska), Monika Linkyte (Litwa), Ewelina Saszenko (Litwa), Edi Ann (Polska), Nefer (Polska), Aiste Pilvelyte (Litwa), Nicki Goldstein (Izrael), Danica Muscat (Malta), Vlatko Lozanovski (Macedonia), Anna Cyzon (Polska), Neringa Siaudikyte (Litwa), Martin Fitch (Polska), Mario Junes (Litwa) i inni.

Organizator:

Fundacja Wspierania Kultury i Sztuki "CARPATHIA"

Serdecznie zapraszamy i czekamy na zgłoszenia do 21 marca 2024!

Anna Czenczek – pomysłodawczyni i dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Piosenki „Carpathia Festival - Rzeszów"
plakat nagroda 2024 pl

-----

We are waiting for your applications until the 21st of March 2024!!!

Recruitment of applications for the XX edition of the International Song Festival "Carpathia Festival" 2024, which will take place on the 20th – 21st July 2024 in the Podkarpacka Philharmonic has started. Vocalists and vocal bands with their own repertoire are cordially invited to submit applications - all details on how to apply for the festival are included in the Regulations at www.carpathia.rzeszow.pl.

The aim of the “Carpathia Festiva”l is to promote talented young artists and present the diverse musical culture of Europe and the whole world. The main prize is the promotion of the winner by co-financing the costs of releasing an album or co-financing the costs of a concert tour - 15,000 PLN, an invitation for performing a concert during the next edition of the Festival and a commemorative statuette. Other prizes are also provided, i.e.:

  • Prizes for 1st, 2nd and 3rd place.
  • The Award for the Best Stage Personality
  • Individual Jury Award.
For many young artists, participation in the Rzeszow Carpathia Festival is one of the steps on the way to great success. Among the winners of the festival are: Kasia Moś, who represented Poland in Eurovision Song Contest 2017, the Pectus band, Kasia Popowska, Sarsa, Mery Spolsky, Ralph Kamiński, Marek Ztracený (winner of the Czech Nightingale), Peter Cmorik (winner of Slovakia's Golden Nightingale).

Many of the festival's participants also took part in the national pre-selection for the Eurovision Song Contest and represented their countries, including. Sebastian Plewinski (Poland), Monika Linkyte (Lithuania), Ewelina Saszenko (Lithuania), Edi Ann (Poland), Nefer (Poland), Aiste Pilvelyte (Lithuania), Nicki Goldstein (Israel), Danica Muscat (Malta), Vlatko Lozanovski (Macedonia), Anna Cyzon (Poland), Neringa Siaudikyte (Lithuania), Martin Fitch (Poland), Mario Junes (Lithuania) and others.

Organizer:

The Foundation for Support of Culture and Art „CARPATHIA”

We look forward to receiving your applications until the 21st of March 2024!

Anna Czenczek – Originator and Director of “Carpathia Festival - Rzeszów”
plakat nagroda 2024 en
plyta cd ave regina